V roce 2021 měl JO 11 členů, z toho 4 dospělé, 2 dorostenky a 5 dětí.
 
Organizační činnost:
Vzhledem ke covid opatřením neproběhla členská schůze oddílu. A i ostatní činnosti byly tou situací hodně poznamenány.
JO T.J. Sokol Byšice ( zal. 15.2.2019), který v roce 2020 startoval na závodech pod registrací u ČJF za Přívory, se u ČJF zaregistroval a v roce 2021 startoval již samostatně.
Nový areál jezdeckého oddílu  v polích mezi Čečelicemi a Všetaty se dále rozvíjel,  vedle rodiny Novákových nezměrnou měrou přiložila ruku k dílu i rodina Sokolových.
 
Sportovní činnost - výkonnostní sport
Za vším hledej Covid, proto i sportovní sezóna jím byla poznamenána. Hlavně soustředění, zejména jarní část byla naprosto paralyzována. Podzimní soustředění s p. Vosku na Ptýrově navštívila Michala Kučerová a Tereza Sokolová. Denisa Nováková v tomto roce dojížděla individuálně za panem Jaroslavem Jindrou do Měšic. K. Zábranská, vhledem k příliš mladému koni z této činnosti úplně vypadla.
Naopak na kolbištích při oficiálních závodech se začaly za JO objevovat nové tváře a co více úspěšně reprezentovaly.
Na pony to byla Michaela Kučerová a Tereza Sokolová. Přičemž Terezka z devíti startů jich proměnila pět v umístění.
Na velkých koních startovala nejzkušenější Denisa Nováková a spolu s ní dvě začínající jezdkyně Anička Helebrantová a Terezka Kurzweilová. K této trojici se připojila i Aneta Radomilová a Klára Hadrbolcová. I děvčata na velkých koních vozila ze závodů umístění. Celkem bylo uskutečněno 68 startů z toho 33 bezchybných z toho 13 umístění do pátého místa, z toho dvě první, dvě druhé a tři třetí místa. Z těchto startů byly ukončeny vyloučením pouze 2.
 
Sportovní činnost - hobby sport:
Na Hobby závodech se náš oddíl účastnil 29 startů. Čistých jich bylo 22 z toho 9 umístění do pátého místa. Dvě stužky byly uděleny za 1. Místo, jedna za 2. Místo a jedna za 3. Místo.
 
Sportovní činnost - přípravka:
I nadále je vedena v areálu Pavly Mikešové Pavlou pro oba oddíly společně, zájem dětiček o jezdecký sport je obrovským.
Sportovní činnost - ZZVJ:
Na jaře ZZVJ úspěšně složila Klára Hadrbolcová, Anna Helebrantová a Tereza Sokolová (ZZVJ PONY). Na konci se to povedlo i Michaele Kučerová (také ZZVJ PONY)
 
Společenská činnost:
Veškeré jarní společenské akce se nekonaly. Na podzim jsme začali připravovat V. Jezdecký bál a i ten jsme nakonec museli čtrnáct dní před zahájením zrušit (covid).
Plán činnostem na rok 2022:
I nadále vychovávat mladé naděje jezdectví, účast na závodech a soustředění. V rámci možností uvést do normálu společenské akce.
 
Ostatním:
Výbor JO T.J. Sokol Přívory děkuje za podporu všem příznivcům v roce 2021, zejména členům výborů Sokola Přívory a představitelům Obecního úřadu městyse Všetaty - Přívory.
Stejně jako v roce 2019 děkuji všem, kteří v této nelehké době nepřestávají pracovat pro koně a s koňmi.
 
13.3.2022.        Lumír Šebesta,  předseda JO T.J. Sokol Přívory za přispění členky JO Terezky Sokolové