6.září.1946 je z rozhodnutí výboru ohledán J.Červinkou, B.Stránským, A.Slezákem a R.Matoušem dům čp.45 v Horní Černé Studnici, poté na něj zřídili národní správu. 11.září 1946 pak mimořádná valná hromada schvaluje zakoupení budovy.

21.května. 1947 se Sokol Přívory stává členem prázdninového ústředí ČOS a oficiálně otvírá osadu Sokol Přívory. Vedoucím se stává Václav Svoboda. Prvním správcem chaty se stává V. Zámorský. V červenci 1947 se koná první pobyt žactva v délce 28 dní. Na tábor je poskytnuta státní subvence ve výši 20000,-Kč. Pro velký zájem o účast na letních táborech je v roce 1948 pronajata k tomuto účelu místní škola (nyní GRANIT) za udržovací náklady.

historie_chata01

Vpravo od chaty je budova zbourané mačkárny.

Vlevo od chaty byla hospoda u Věnce která kolem roku 1949 vyhořela

 

5.května.1949 bylo vydáno nařízení, že sokolské jednoty nemohou pořádat letní tábory, krajské úřady přebírají právo pořádání táborů. Chata musela být v letních měsících (červenec-srpen) poskytnuta bezplatně těmto úřadům.

4.ledna.1950 KNV provedl revizi hospodaření sokolské Osady v roce 1949 a dodatečně poukazuje 28000,-Kč jako státní příspěvek na sokolskou rekreaci.

22.února.1950 byla podepsána smlouva o přidělení domu č.45 za 25000,-Kč, které byly obratem zaplaceny, smlouvu podepsali s pověřením sokola V.Zámorský a K.Jeřábek.29.srpna.1950 je majetek převeden a zapsán v pozemkových knihách.

30.března.1950 je uzavřena smlouva s ONV Brandýs na pronájem chaty v měsících červen a srpen  za 8000,-kč ročně na dobu 5 let. Návrh na odkoupení chaty, podaný ONV Brandýs v roce 1951 byl odmítnu. Také byl odmítnut návrh bratra. Šáry na převedení chaty na okresní výbor Sokola pro potřeby okresu.

1.ledna.1951 ONV Jablonec n/N prodává budovu školy ZK Potraviny Brandýs, nájem Sokola byl zrušen.

V roce 1954 byla sazba za chatu v letních měsících 2.-kč za den a v zimně 6,-kč za den.

9.září.1955 se novým správcem stává Jan Čermák.

V roce 1960, MNV Nová Ves na nové hygienické podmínky pro provoz rekreační činnosti doporučuje objekt opravit nebo prodat. Mimořádná členská schůze schválila dát chatu do náležitého pořádku  za finanční podpory MNV přívory (8000,-Kč) a JZD Přívory (20000,-Kč)

23-25.6.1961 byla uskutečněna první brigáda které se zúčastnilo 26 členů, kteří provedli vybourání 12ti. Starých oken a zazdění 5ti nových, také provedli výměnu starých suchých záchodů za splachovací misi (splachování zatím kbelíkem). Provedli také částečnou opravu střechy. Na opravu bylo vyčerpáno 20000,-Kč z toho 17443,-Kč za materiál.

historie_chata07

Chata po opravě v roce 1967

V roce 1967 se stal novým správcem Václav Satran. Chata byla vybavena vlastní vodárnou a s rozvodem vody.V období do roku 1976 byla chata nově omítnuta a bylo provedeno oplechování střechy. V roce 1977 byla srovnána plocha po bývalé mačkárně a vytvořeno sportovní hřiště.

DÁLKOVÉ POCHODY   PŘÍVORY – H.Č.STUDNICE

3.července.1967 byl uskutečněn první dálkový pochod z přívor na horní černou studnici. O.Urban J.Žák, J.Zoul a F.Tvrdý se v deštivém počasí pokusili o Překonání 84km tratě. Došli uctihodných 35Km do Mladé Boleslavi. Pochod slavnostně odstartoval J.Čermák.

25.května.1974 se dálkový pochod Přívory – H.Č.Studnice opakoval, na H.Č Studnici došli Ota Urban ml za 17:15h a Radko Petřík za 17:30h 14.září.1974 se šlo znova a tentokrát došel J.Slavíček za 19,30h.

22.5.1976 došli R.Petřík a J Unčovský ve shodném  čase 16:55h.

25.9.1977 došli J.Zajíček, M.Konrád za 13:30h J.Hruška 14:02H O.Urban a J.Frydrich ml. Za 15:20h.

Dálkový pochod se konal roce 1977 a 1981. V roce 1982 se pořádal naposled, šlo 10 účastníků a poprvé se jelo i na kole, 10 účastníku z toho 5 jich jelo i zpět. V následujících letech se na H.Č.Studnici jezdilo již jen na kole,  dálkový pochod se pořádal pouze v roce 1988

historie_chata05

V roce 1980 se stal správcem chaty Radek Petřík. V roce 1982 byly z původní velké umývárny postaveny dvě koupelny a kuchyň. Jedna koupelna byla vybavena ruční pumpou na vodu, původní darling musel být zrušen pro nedostatek vody.

V letech 1984 až 1988 se vlekl spor o vyřazení budovy z bytového fondu. (Chata zakoupena jasně k rekreačním účelům). V dobré vůli jsme vyhověli požadavku MNV Nová Ves a podali žádost odboru výstavby ONV Jablonec. Nevěděli jsme, že místní občan (Beran) sledoval obsazení budovy jakoby k bydlení, ale ve skutečnosti šlo o možnost pronajímat ji Němcům. Po vypracování paspartu budovy, požádal ONV Jablonec zřízení čističky odpadních vod, znaleckou požární zprávu, potvrzení odvozu fekálii, potvrzení hygienika a další. Veškeré požadované zprávy  byly dodány, jen o čističku se vedl dále spor. Odbor vodního a lesního hospodářství ONV Jablonec také nesouhlasil s rekolaudaci na rekreační objekt z důvodů, že území je již těmito objekty přetíženo. Situace se stala kritickou, když ONV odbor výstavby vydal zákaz užívání. Po našem odvolání na KNV Ústí n/L se nakonec prokázala nesmyslnost postupu ONV Jablonec, zákaz užívání byl zrušen a vše bylo vyřízeno v náš prospěch. Tento čtyřletý spor vedl starosta jednoty Jan Čermák a v závěru mu zdarma pomohl JUDR. Jaroslav Frydrich. Celý spor stál jednotu přes 6000,-kč

10.6.1988 se na chatě vznítilo uhlí a uhelna vyhořela. Do konce roku byla postavena nová prostorná uhelna, za cenu materiálu 7000,-Kč

31.12.1992 Na základě vyhlášky č.393/91 bylo provedení přecenění chaty na 344.577,-Kčvčetně pozemků a vybavení

V březnu 2000 se stal správcem chaty Vladimír Šebek. Chata byla celkově vymalovaná, natřeny dveře a okenní rámy. Postavena tepelná příčka za vchodovými dveřmi. Staré slamníky nahrazeny molitany a novými prostěradly V pokojích a na chodbě položeny koberce.

V roce 2001 došlo k zbourání levé části přistavby a opětovné vystavení cela přístavba byla omítnuta a pokryta novou krytinou

nahled_historie_chata03

nahled_historie_chata04

 

15.řijna.2006 se za přičinění Jiřího.Vacka vyvrtala studna a přivedela voda do chaty. Vrt o hloubce 30m stál 39000,-Kč a jako sponzorský dar jej zaplatili členové Jiří Vacek, Ivan Doležal, Luboš Vacek, Petr Urbanides, Josef Kodera a Radek Mareš. Darling, čerpadlo a ostatní zařízení v ceně 20000,-kč zakoupil sokol.

historie_chata08

Účastníci vrtání studny stojící na vrtu

Zleva: P.Vybíralová. P.Urbanides, J.Vacek, D.Kobrová, I.Doležal

Vpředu: J.Kodera , Aneta Doležalová

V březnu.2006 se stal novým správcem Vacek Luboš.

V roce 2009 byla zahájená rekonstrukce interiéru. Jako první byla provedena rekonstrukce společenské místnosti a kuchyně, došlo k snížení a zateplení stopu, nová elektroinstalace, vyštukování a vymalování. Ve společenské místnosti byla vyměněna kamna.

V roce 2010 pokračovala rekonstrukce pokojem č. 2.

Plán do budoucna

V roce 2011 bude následovat pokoj 3 chodba a záchod v mezipatře. (termín brigády je 1-3. Dubna. 2011 )

A v letních měsících je nutné natřít střechu.