V roce 2020 měl JO 18 členů, z toho 6 dospělých, dvě mladší dorostenky a 10 dětí ve věku od devíti let.
 
Organizační činnost:
7.1.2020 proběhla společná členská schůze všech členů JO T.J. Sokol Přívory a JO T.J. Sokol Byšice u nezletilých byli přítomni jejich zákonní zástupci. Na programu bylo hlavně seznámení nových členů s chodem a cíly jezdeckých oddílů a rozdělení členské základny. Ta byla doposud vedena pod JO Přívory (JO T.J. Sokol Byšice byl u župy založen 15.2.2019, ustavující výborová schůze JO T.J. Byšice byla až 4.10.2020) a to ve smyslu, že si v počátcích budou oba oddíly pomáhat (pro nově vzniklý oddíl by bylo v rozjeté sezóně mnoho organizačních záležitostí).
Členská základna byla rozdělena na základě dvou kritérií: 1. dle místní příslušnosti,  2. dle přání člena.

Další velkou organizační událostí roku  bylo stěhování  koní z Liblického zámku  (výpovědˇze strany zámku) do polí mezi Všetaty a Čečelice. Kde oddíl díky vstřícnému kroku představitelů obce Všetaty získal dlouhodobý pronájem. Přímo zásadní podíl na celém stěhování měla rodina Novákovýc h, která vybudovala vlastníma rukama velmi dobrý areál na zelené louce.

 

Sportovní činnost – výkonnostní sport:
Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byli členové obou oddílů zapsány v JISu ČJF (zápis do JISu je podmínkou pro start na oficiálních závodech ČJF) ještě pod JO T.J. Sokol Přívory, tak se reprezentace obou oddílů hodně prolíná.
Celkem bylo uskutečněno 91 startů z toho 15 bezchybných ( Přívory 44/11, Byšice 47/4). Největším úspěchem bylo 18. místo na MČR v parkurovém skákání  K. Štyksové s koněm Osakou. Z pohledu dnešní společnosti kdy se razí heslo „ … nejseš první neexistuješ…“, je tento úspěch bezvýznamný. Z mého pohledu se však jedná o úspěch přímo astronomický. K. Štyksová s v historii JO T.J. Sokol Přívory stala již druhou (P. Mikešová byla první) odchovankyní JO na této vrcholné události jezdecké sezóny. Navíc klisna Osaka je od svých začátků v přípravě u nás v oddíle. Tento úspěch ještě více podtrhuje to, že i do tohoto sportu čím dál více proniká diktát peněz, který je na takovéto akci vidět víc než jinde a takových jako jsme my ( z vesnice) tam bylo opravdu málo (celkem 77 startujích se utkalo ve dvou kolech a finále pro třicet nejlepších).
Dalšími úspěchy byla výborná reprezentace na Oblastním mistrovství  v parkurovém skákání, účast D. Novákové a K. Zábranské ve finále Národního poháru skákání na styl.
D. Nováková a K. Zábranská se pravidelně (co Covid dovolil) zúčastňovaly soustředění  tréninkového centra mládeže na Prtýrově.
 
Sportovní činnost – hobby sport:
Na již tradičních místech (Mělník, St. Boleslav, Čkovičky) jsme uskutečnili 100 startů z toho 37 čistých.
 
Sportovní činnost – přípravka:
Jezdecká školička i přípravka je vedena  Pavlou Mikešovou s mojí pomocí především v areálu v Byšicích a to pro oba oddíly společně.
 
Sportovní činnost – ZZVJ:
V roce 2020 složila zkoušku Základního výcviku jezdce T. Kurzweilová a další frekventanti Přípravky+ se na své ZZVJ chystají.
 
Společenská činnost:
Díky pandemii Covid 19, která od února 2020 spolehlivě likvidovala veškerý společenský život se žádná naše tradiční akce nekonala a to i včetně V. ročníku  Jezdeckého bálu.
 
Plán činnosti na rok 2021:
PŘEŽÍT!  V době kdy píši tuto zprávu jsou omezení kvůli Covid 19 tak drastická, že budeme rádi, když proběhne alespoň nějaká jezdecká sezóna. Společenské akce, Máje, dětské dny, Jezdecký bál jsou asi neuskutečnitelné.
 
Ostatní:
Výbor JO T.J. Sokol Přívory děkuje za podporu všem příznivcům v roce 2020, zejména členům výboru Sokola Přívory a Sokola Byšice.
Mé osobní poděkování je mířeno  na Vás všechny, kteří  jste i v těch nejdrastičtějších (často nesmyslných) opatřeních nepřestávali pro oddíl a hlavně koně pracovat.
 
29.3.2021                                                                                 Lumír Šebesta, předseda JO T.J. Sokol Přívory