V roce 2017 měl JO 31členů z toho 11 dospělých, 4 dorostenky a 16 dětí, oproti roku 2016 je to navýšení o 12 členů, a to v dětských a dorosteneckých kategoriích. Když se vrátím ještě o další rok zpět do roku 2015, tak zjistím, že se členská základna podobala roku 2017. Z toho vyplývá, velká fluktuace, a to zejména u dětských členů. Má na to vliv nezralost dětí, které si nedokážou představit, co se skrývá pod pojmem „pravidelný trénink“, dle mého soudu ale hlavní roli sehrávají rodiče, kteří nejsou schopni své dítě na tuto skutečnost připravit a pak jej následně podpořit a u sportu udržet.
 
Organizační činnost
 
Druhá členská schůze proběhla 7.2.2017
 
Sportovní činnost
 
Výkonnostní sport - parkury
V roce 2017 se řady licencovaných jezdců rozrostly a v Sokol Přívory reprezentovaly – Pavla Mikešová, Lucie Krejčová, Zuzana Procházková, Petra Nováková, Natálie Šimková, Denisa Nováková.
Celkem děvčata nasbírala  189 startů, z toho 45 dokončila s čistým kontem a v devatenácti případech
parkur nebyl dokončen. Na rozdíl od minulých let nevyjmenovávám výsledky každé jezdkyně, protože při tomto množství jezdkyň bychom se ztratili v houšti čísel. Ale přesto si trochu statistiky neodpustím: poměr čistých parkurů k nedokončeným je jasně ve prospěch čistých, každá z šesti jezdkyň se umístila minimálně jednou do 4. místa a až na dvě si všechny zkusily jak chutná vítězství. Proto tímto děkuji všem dívkám za vzornou reprezentaci jezdeckého oddílu i celého Sokola Přívory. Zvláštní pochvalu zasluhuje Pavla Mikešová, jejíž forma je dlouhodobě stabilní, již potřetí v řadě se stala účastnicí Mistrovství ČR v parkurovém skákání, v roce 2017 dokonce se dvěma koňmi (Grand Lord – družstva, Osaka – ženy).  V tomto roce opět skákala parkury na výškách 140cm a na tuto úroveň přivedla dalšího koně – Osaku. Na mistrovství středočeské oblasti obsadila v kategorii ženy 3. místo. Těmito výsledky byla Českou jezdeckou federací nominována na Stříbrný výkonnostní odznak, který jí také bude v roce 2018 udělen.
Smutnou zprávou roku 2017 je, že ze zdravotních důvodů ukončila svou vrcholovou karieru vynikající klisna Orange, ale nadále se bude věnovat začínajícím jezdcům a svým mateřským povinnostem.
 
Výkonnostní sport - vytrvalost
Jakub Jerman s klisnou Lunetou měl v r. 2017 tři starty, které proměnil ve dvě první místa a jedno páté místo.
 
V roce 2017 složily zkoušku ZZVJ Denisa Nováková, Petra Nováková (obě již v tomto roce, také startovaly), Kristýna Zábranská a Nikola Jermanová.
 
Hobby sport – parkury
Zde JO reprezentovali Jakub Jerman, Nikola Jermanová, Denisa Nováková, Petra Nováková, Kristýna Zábranská, Kateřina Landsigerová, Barbora Balcarová.
Vzhledem ke změně zpracovávání výsledků v ČJF, zavedením systému JIS, se mně nepodařilo dohledat přehled hobby výsledků. Proto jenom uvádím místa, kde se členové JO  hobby závodů zúčastnili: byl to Mělník, Stará Boleslav, Páterov, Záryby. I na těchto konkůrech se neztratili a vozili si z nich domů stužky za umístění.
 
Společensko-sportovní činnost
 
V únoru jsme se opět zúčastnili s poníky na Masopustu v Lobkovicích, v květnu nechyběli jezdci z JO v doprovodu májky při jejím stavění v Přívorech a v červnu jsme se s poníky poprvé zúčastnili Dětského dne v Nedomicích.
18.11.2017 se uskutečnil II. ročník Jezdeckého bálu v přívorské sokolovně.
Nepodařilo se uspořádat VI. ročník jezdecké akademie.
V prosinci obdržel předseda JO Lumír Šebesta poděkování za dlouholetou práci pro jezdecký sport
od prezidentky České jezdecké federace ing. Olgy Plaché.
 
Plán činnosti na rok 2018
 
Účast licencovaných jezdců na oficiálních závodech v rámci ČJF, s pokusem sestavit vlastní družstvo na oblastním mistrovství v parkurovém skákání 2018
Účast nadějných jezdců na hobby závodech a jejich příprava na ZZVJ
Účast na závodech pony sportu
Účast na Masopustu v Lobkovicích, Májích a Dětském dni
Uspořádat VI. ročník Jezdecké akademie a III. ročník Jezdeckého bálu
 
Ostatní
 
Migrace části oddílu, která byla započata v srpnu 2016 pokračovala v listopadu 2017. Předcházela tomu dohoda s naší bývalou členkou Janou Burešovou, která opouštěla pronájem stáje v liblickém zámku a hledala svého nástupce. Tuto informaci jsem předal rodičům Denisy a Petry Novákovým, kteří se s J. Burešovou rozumně dohodli, a tak se koncem listopadu 2017 část oddílu, do té doby působící ve Dřísech, přestěhovala do stájí liblického zámku. Lukáš Zeman, majitel stáje ve Dřísech neměl o další spolupráci s JO T.J. Sokola Přívory zájem.
 
Výbor JO děkuje všem příznivcům za podporu v činnosti v roce 2017, zejména výboru Sokola Přívory, všem členům a rodičům, kteří se aktivně podílejí na činnosti a chodu oddílu a také všem členům, kteří oddíl reprezentují na akcích a závodech, a to bez rozdílu.
 
 
18.3.2018                                                                          Lumír Šebesta
                                                                                          předseda JO T.J. SOKOL Přívory
 
 
P.S. Od roku 2016 neuvádím ve výroční zprávě počet koní a to z důvodů, že oddíl působí v několika stájích a všechny koně užívané pro potřeby oddílu jsou v rukou soukromých majitelů.