V roce 2016 měl JO 19 členů z toho 12 dospělých a 7 dětí
 
Organizační činnost
 
4.3.2016 proběhla první členská schůze Jezdeckého oddílu, kde byl zvolen tří členný výbor ve složení: Lumír Šebesta, Jaroslava Hošková, Jitka Štyksová
 
Sportovní činnost
 
Výkonnostní sport
Ve výkonnostním sportu reprezentovaly JO dvě členky stejně tak jako v roce 2015, a to Pavla Mikešová a Lucie Krejčová.
 
Pavla Mikešová již tradičně vzorně reprezentovala JO T.J. Sokol Přívory  s pěti koňmi uskutečnila celkem 74 startů (22x za 0tr.b.) na výškách 100-140cm, z toho bylo 14 startů na parkurech 130cm až 140cm. Její stájovou jedničkou se pro rok 2016 stal Grand Lord, se kterým dosáhla výkonnosti 140cm, dále ještě Orida a Osaka absolvovaly parkury výšky 130cm. Ostatní její koně byli Luxgood a Orange, která pro zranění měla pouhé tři starty (120a125cm). Pavliným vrcholem sezony, mimo zmíněné 140 byla účast na Mistrovství ČR v parkurovém skákání v Martinicích, kde se kvalifikovala s Grand Lordem do družstev (mistrovství se zúčastnila nakonec v roli náhradnice – nebyla krajským trenérem nominována do jednoho ze dvou sestavovaných družstev).
 
Lucie Krejčová v  r. 2016 startovala pouze s jedním koněm – Oliverem. Na rozdíl od svého debutu v r. 2015 uskutečnila 27 startů (16x za 0tr.b.) na výškách 90-110cm. I tyto výkony přispěly ke vzorné reprezentaci JO T.J. Sokol Přívory.
 
Hobby sport - parkury
Zde JO reprezentovali Jakub Jerman, Denisa Nováková, Kristýna Buryánová,
Kristýna Zábranská, Nikola Jermanová, Kateřina Landsingerová.
Celkem se uskutečnilo 22 startů, z toho 10 za 0 tr. bodů, vyjádřeno v umístěních: 3x první místo, 7x druhé místo, 2x třetí místo.
 
Hobby sport – vytrvalost
Zde JO reprezentovali Jakub Jerman a Nikola Jermanová s celkem jedenácti starty, z toho byly 2. druhá místa a jedno 3. místo.
 
V říjnu 2016 složil Základní zkoušky jezdce Jakub Jerman
 
Společenskou sportovní činnost
 
Již tradiční účast na únorovém Masopustu v Lobkovicích.
Účast na Májích a Dětském dni – květen, červen 2016
6.11.2016 proběhl již V. ročník Jezdecké akademie, kde převedla čtverylku i děvčata ze Dřís
19.11.2016 proběhl 1. Jezdecký bál v přívorské sokolovně, který zahájil za předválečnou generaci jezdců na Mělnicku pan Miroslav Kraus
26.11.2016 se konala v režii hlavní organizátorky Lucie Krejčové Hubertova jízda, jako rozlučka se sezonou 2016
 
Plán činnosti na rok 2017
 
Účast licencovaných jezdců na oficiálních závodech v rámci ČJF.
Příprava nadějných jezdců na zkoušky základního výcviku jezdce.
Účast na závodech pony sportu.
Účast na Masopustu v Lobkovicích, Májích a Dětském dni.
Uspořádání VI. ročníku Jezdecké akademie
 
Ostatní:
Výpověď spolupráce P. Kryml versus L. Šebesta se vyřešila odstěhováním části oddílu do stáje pana Zemana ve Dřísech. Stěhování proběhlo 26.8.2016 za výrazné podpory Lucie Krejčové a rodiny Novákovy (sestry Petra a Denisa Novákovy jsou členky JO). Na probíhající sportovní sezóně se to nijak neprojevilo.
 
Výbor jezdeckého oddílu děkuje všem příznivcům za podporu, zejména výboru Sokola Přívory a panu Pavlovi Krymlovi za dlouholetou spolupráci.
 
                                                                         
 
                                                                                        Lumír Šebesta
                                                                                        předseda JO T.J. Sokol Přívory
 
 
P.S. Letos jsem prvně neuvedl ve výroční zprávě počet koní a to z důvodu, že oddíl působí v několika stájích a všichni koně užívaní pro potřeby oddílu jsou v rukou soukromých majitelů.