Už třetí rok působí v městysi Všetaty-Přívory občanské sdružení, které provozuje tamní rodinné centrum. Nedávno se navíc dočkalo vlastních prostor, v nichž bude nabízet další volnočasové aktivity pro děti i dospělé
Z pronájmu vhodné nemovitosti má radost i vedoucí centra Iva Baťková: „Zatím jsme fungovali převážně v místní sokolovně a ve školních družinách, teď pokračuje rekonstrukce nových prostor. Otevřít bychom chtěli v únoru.“ V sídle naproti poště se tak od příštího roku začnou scházet malé děti, školáci, dospělí i senioři. Rodinné centrum má totiž všem věkovým kategoriím.
„Naší vizí je vybudovat komunitní centrum, které bude podporovat všechny generace, nejen děti a rodiče. Chceme vytvořit příjemný prostor, kde se lidé mohou setkávat. Pro seniory připravujeme například zdravotní cvičení, při kterém budou rozděleni podle věku a schopností. Chtěli bychom jim nabídnout i tréninky paměti nebo jemné motoriky,“ upřesnila Iva Baťková. Pro děti by pak měla být otevřena herna, v plánu je provozování dětského klubu Dráček a různých kurzů zaměřených na výtvarnou a hudební oblast, kutilství, ale i fotografování nebo šachy,
Lektory budou zpočátku zejména dobrovolníci z řad rodičů. „Dříve jsme byli jenom tři, dnes je nás kolem dvaceti. Většinou máme malé nebo už dospívající děti. Jsme rádi, že cvičení s dětmi do šesti let vedou tatínkové, kteří sportují i ve svém volném čase.“
Nejoblíbenější aktivitou, kterou centrum koordinuje ve spolupráci s tělocvičnou jednotou Sokol Přívory, je výuka jízdy na ponících. Tréninky pro menší děti se od jara konají v areálu jezdeckého oddílu přívorských Sokolů. Vedoucí Lumír Šebesta se v jezdeckých trénincích, jak oddílu říká, angažuje především proto, že ho práce s dětmi baví. „Zpočátku jsem vůdčí tomu byl skeptický, ale nakonec jsme se domluvili,“ popisuje začátek své spolupráce s centrem. Poníky, se kterými se děti učí pracovat a starat se o ně, dokonce pořídili za vlastní peníze.
Vedle starostí o dospělé jezdce kteří se v parkurovém skákání snaží prosadit na republikové úrovni, mu tak přibili i starosti s těmi nejmenšími. „Většinou je to spíš radost, u dětí totiž jasně vidíte ten pokrok a zaujetí pro věc,“ přiznal Lumír Šebesta, „a pokud u koní v budoucnu alespoň dva tři z nich zůstanou, budu to brát jako úspěch.“ Dětský jezdecký oddíl navštěvuje zhruba deset zájemců o výuku jízdy na ponících, většinou  dívky. Nejmladší  jsou tři roky, nejstarší kolem jedenácti let. Lekce se konají dvakrát týdně, a to i v zimních měsících.
Rodinné centrum Všetaty*Přívory je nezisková organizace, při získávání peněz na svůj provoz tak spoléhá na dotace a dary od sponzorů. „V tomto směru si nemůžeme stěžovat,“ podotkla Iva Baťková, „obec nám vyšla vstříc, za pronájem našich nových prostor si řekla spíš jen symbolickou cenu. Poděkovat musím i místním firmám které nám hodně pomohly. Nebýt jich, do rekonstrukce bychom se vůbec nemohli pustit. A samozřejmě nesmím zapomenout ani ne všechny další lidi, kteří nám pomáhají.“
 
Děti, které navštěvují jezdecký oddíl, si pro své rodiče a známé připravili na svátek svatého Martina speciální program. Ukázaly při něm, co všechno se za uplynulé měsíce naučili.
Foto: Blanka Satranová
 
Vedoucí jezdeckého oddílu a trenér jízdy na ponících Lumír Šebesta s jednou ze svých svěřenek.
Foto: Blanak Satranová
 
Na jezdeckou akademii v den svátku svatého Martina se přišli podívat i možní budoucí zájemci o jízdy na ponících.
Foto: Blanaka Satranová