Jezdecký oddíl měl v roce 2011 16 členů a 12 koní.
Členská základna se dělila na 10 dospělých, 4 dorostence a 2 děti.
Na sportovních kolbištích reprezentovali oddíl: Pavla Mikešová, Pavel Kryml, Lenka Kulíšková a Klára Hadrbolcová.
Skladba koní byla v roce 2011 následující: 7 sportovních koní, 3 hříbata a 2 konští důchodci.
 
Sportovní činnost:
Všech 69 startů zařídila Pavla Mikešová na koních Emirát, Omega a Orange s nejvyšším dosaženým stupněm S (130cm). Z celkového počtu startů bylo 16 umístění do pátého místa a 28 startů bez trestných bodů. Sportovní sezónu 2011 lze hodnotit jako úspěšnou.
V roce 2011 složila úspěšně zkoušky základního výcviku jezdce Lenka Kulíšková.
 
Hobby činnost:
Pavla Mikešová, Pavel Kryml, Lenka Kulíšková a Klára Hadrbolcová absolvovali celkem 44 startů, kde se 34x umístili do pátého místa. Tohoto bylo dosaženo na koních: Emirát, Omega, Geraldina, Orange, Ariano a Benita.
 
Společenská činnost:
Účast s koňmi v průvodu při stavění Máje, účast na Dětském dnu, zakončení sezóny Hubertovou jízdou, které se aktivně zúčastnili všichni členové oddílu.
JO T.J. Sokol Přívory tímto děkuje starostovi a radě městyse Všetaty-Přívory za poskytnutí louky u vodárny, kterou jsme úspěšně usušili a sklidili.
 
Plán činnosti do roku 2012:
Se sportovními koňmi:
·         účast na Mistrovství středočeské oblasti v parkurovém skákání
·         účast v Šampionátu mladých koní v Martinicích u Příbrami
·         účast s mladými koňmi v soutěžích KMK
Společenská činnost: účast na Šibřinkách, Májích a Dětském dni a uspořádání Hubertovi jízdy
Výcvik: zahájení výcviku nejmenších členů oddílu (od 2,5 roku) v jízdě na ponících ve spolupráci s RC Všetaty.
Předseda a členové JO děkují Výboru Sokola Přívory za pomoc a podporu, kterou oddílu poskytuje, rovněž děkují Pavlu Krymlovi za každodenní péči o koně a také Blance Satranové za skvělou fotodokumentaci.
 
Přívory 15.3.2012

Lumír Šebesta – předseda JO